Ticket personalisation

Why do I need to personalize my ticket(s)?

All larger events are confronted with organizations and people that try to resell tickets for far too high prices. To prevent this, we ask ticket buyers to personalize all tickets by indicating the name of the person who will attend the event. By doing so, tickets will be available for a fair price and belong to an individual festival visitor. This also gives us the opportunity to send relevant event information to all respective festival visitors.

How do I personalize my Ticket(s)?

After purchasing your ticket(s) you will receive an email confirmation of the ticket purchase. This email will not yet include your tickets. To receive your tickets, you first have to personalize them. In the email with the purchase confirmation, you will receive further information regarding the personalization process, such as the date from which it is possible to personalize your tickets.

For each ticket, personal information needs to be filled in, such as the full name and email address of the person attending the event. Be aware that the information has to be unique for each ticket and please use the names as mentioned on the respective identification documents (passport/ID card).

After filling in the information, you will receive your personalized tickets. If you have not received your tickets within 24 hours, please contact the PayLogic Customer Service via customerservice@paylogic.com.

Instructions for the main booker
 1. Open the email of your order confirmation that you received via Paylogic after you have purchased your tickets for Mysteryland 2020. Click on the link “PERSONALIZE NOW” in the email. This will bring you to the personalization page of Mysteryland.

 2. Start personalizing your ticket Click on the button of the personalization page to start personalizing your Mysteryland ticket.

 3. Create a Mysteryland account.

 4. Personalize and claim your ticket. In your personal Mysteryland account, you will see an overview of all tickets of your order. The first thing you need to do is to personalize and claim ONE ticket for yourself.

 5. Invite your friends (only applicable if you have purchased more than one ticket). After you have claimed your own ticket, return to the order overview by clicking “back to order”. If you have purchased more than one ticket, please invite your friends to the personalization process by clicking on “invite”. Select ‘copy link’ to copy the personalization link, which you can send to your friends. It is important that you do not send this link to people that are not part of your order, as this is the key to your tickets. Remember: ALL your friends need to personalize their tickets individually. They also need a Mysteryland account for this.

 6. Receive the Mysteryland tickets. Once ALL tickets have been personalized individually by your friends, YOU (as the main booker) will receive them in your email. Please take note that the tickets will only be sent to you once every single ticket has been personalized.

 7. Step 7: Send the tickets to your friends After receiving all the tickets, you can send them to your friends.

Thank you very much for your cooperation.

Instructions for those, who didn't buy tickets themselves
 1. Open the invitation link to personalize your ticket. The main booker (the one who has purchased your ticket for you) sent you a link to start the personalization process. Click on that link. If you did not receive that link, please get in touch with the person who purchased the ticket for you and ask him/her to follow the instructions for the main booker (see above).

 2. Create a Mysteryland account

 3. Personalize your ticket. Follow the instructions via the link. Please note that you will not receive your ticket before Step 4.

 4. Receive your ticket from the main booker. As soon as every ticket holder has personalized their ticket, the main booker (so not you) will receive all tickets via email. Please ask the main booker for your ticket.

We can’t wait to see you at Mysteryland!

Pressing the OK-button doesn't work?

Please make sure that you have filled in every field, otherwise, the personalisation cannot be completed. If you are certain every field has been filled in and you still experience a problem, please get in touch with: Customerservice@paylogic.com.

Until when do I have time to personalize my ticket(s)?

You do not have to personalize your tickets immediately; tickets can be personalized up to 48 hours before the event.

I forgot to personalize my ticket(s). What now?

Tickets can be personalized up to 48 hours before the event. In case you forgot to personalize your tickets on time, you will be contacted by PayLogic.

Should I bring an identification document to the festival?

Yes, before entering, the festival security can ask for your identification to check your name and age.

Please note that a copy of your identification document will not be accepted as a valid identification document. If there is another name on your ticket, access to the event can be denied. In such a case, the ticket cannot be refunded.

Do you have any other questions related to tickets? Please contact the customer service of PayLogic via customerservice@paylogic.com.

How can I change the name on my ticket(s)?

In case the name on a ticket needs to be changed (because you want to invite someone else to the event), you can do so via the link listed below. Please note that a service fee of €1,90 per ticket will be charged. Therefore, please try to enter your details correctly the first time.

personalize.paylogic.com/ticket-transfer

Ticket personalisatie

Waroom moet ik mijn ticket(s) personaliseren?

Alle populaire evenementen hebben te maken met organisaties en mensen die hun gekochte tickets proberen door te verkopen voor veel te hoge prijzen. Om dit te voorkomen, vragen wij de kaartkoper om hun tickets te personaliseren door middel van het invoeren van de gegevens van de persoon die het evenement zal betreden. Op deze manier zijn alle tickets beschikbaar tegen een eerlijke prijs en behoren de tickets tot een individuele ticketontvanger.

Hoe moet ik mijn ticket(s) personaliseren?

Na het kopen van jouw ticket(s) zal je een bevestigingsmail ontvangen met een overzicht van de bestelling. Deze email bevat nog niet de gekochte tickets. Voor het ontvangen van de gekochte tickets moeten deze eerst gepersonaliseerd worden. In de bevestigingsmail vind je meer informatie over het personalisatieproces, zoals de datum tot wanneer het mogelijk is om je ticket te personaliseren.

Voor elk ticket moet je persoonlijke informatie invullen, zoals voor- en achternaam en het e-mailadres van degene die het evenement zal betreden. Wees je ervan bewust dat deze informatie uniek moet zijn voor ieder ticket. Vul om deze reden de naam in die gelijk is aan de naam op een geldig identiteitsbewijs (paspoort, ID kaart).

Na het invullen van deze informatie zal je een e-mail ontvangen met jouw gepersonaliseerde tickets. Als je de tickets niet binnen 24 uur ontvangen hebt, neem dan contact op met de klantenservice van PayLogic: customerservice@paylogic.nl.

Instucties voor de persoon die de tickets gekocht heeft
 1. Open de email met de bevestiging van je bestelling. Deze mail heb je ontvangen van Paylogic nadat je jouw tickets voor Mysteryland 2020 hebt aangeschaft. Klik op de link “PERSONALIZE NOW” in deze mail. Deze link brengt je naar de personalisatiepagina van Mysteryland.

 2. Begin met het personaliseren van jouw ticket Klik op de knop van de personalisatiepagina om te beginnen met het personaliseren van jouw Mysteryland ticket.

 3. Maak een Mysteryland account aan.

 4. Personaliseer en claim jouw ticket. In je persoonlijke Mysteryland account vind je een overzicht van alle tickets die je hebt aangeschaft. Het eerste wat je moet doen is ÉEN ticket personaliseren voor jezelf.

 5. Nodig je vrienden uit (alleen mogelijk als je meer dan één ticket gekocht hebt). Nadat je jouw ticket hebt geclaimd, keer terug naar het bestellingsoverzicht door te klikken op “terug naar bestelling”. Als je meer dan één ticket hebt gekocht, nodig a.u.b. je vrienden uit voor het personalisatieproces door de klikken op “uitnodigen”. Selecteer ‘kopieer link’ om de personalisatie link, die je naar je vrienden kunt sturen, te kopiëren. Het is belangrijk dat je deze link niet stuurt naar mensen die geen deel uitmaken van de bestelling, aangezien deze link toegang biedt tot de tickets. Onthoud: AL je vrienden dienen zijn of haar tickets individueel te personaliseren. Zij moeten ook een Mysteryland account aanmaken om hun tickets te personaliseren.

 6. Ontvang je Mysteryland tickets. Als ALLE tickets eenmaal individueel zijn gepersonaliseerd door je vrienden, krijg JIJ (als hoofdboeker) alle tickets toegestuurd in je email. Houdt er rekening mee dat deze tickets pas worden verstuurd als ALLE tickets zijn gepersonaliseerd.

 7. Stuur de tickets naar je vrienden. Nadat alle tickets zijn ontvangen kun je deze gepersonaliseerde tickets uitsturen naar je vrienden.

Bedankt voor je medewerking!

Instructies voor de Kaarthouders die de ticket(s) niet zelf hebben aangeschaft
 1. Open de uitnodigingslink om je tickets te personaliseren. De persoon die de tickets heeft aangeschaft stuurt jou een link om het personalisatieproces te starten. Klik op deze link. Als je deze link niet hebt gekregen, neem contact op met de persoon die de tickets heeft aangeschaft en vraag deze persoon om de instructies zoals hierboven beschreven te volgen.

 2. Creëer een Mysteryland account.

 3. Personaliseer je ticket. Volg de instructies in de link. Houd er rekening mee dat je je ticket niet zal ontvangen voordat je stap 4 hebt voltooid.

 4. Ontvang je ticket van de persoon die de tickets heeft gekocht. Zodra elk ticket van de totale bestelling individueel gepersonaliseerd is zal de persoon die de tickets heeft gekocht (dus niet jij) alle tickets ontvangen in zijn of haar email. Vraag deze persoon om jouw ticket naar jou op te sturen.

Wij kunnen niet wachten om jou te ontvangen op Mysteryland!

'Ok' knop werkt niet?

Zorg ervoor dat je alle velden hebt ingevuld, anders kan de personalisatie niet voltooid worden. Wanneer je zeker weet dat je dit hebt gedaan, maar je ondervindt nog steeds problemen, neem dan contact op met: Customerservice@paylogic.com.

Tot wanneer kan ik mijn ticket(s) uiterlijk personaliseren?

De tickets hoeven niet per direct gepersonaliseerd te worden. Tickets kunnen tot 48 uur voor het evenement worden gepersonaliseerd.

Ik ben vergeten mijn ticket(s) te personaliseren, wat kan ik doen?

Tickets kunnen tot 48 uur voor het evenement worden gepersonaliseerd. In het geval dat je bent vergeten jouw tickets te personaliseren, zal PayLogic contact met je opnemen.

Moet ik een identiteitsbewijs meenemen naar het evenement?

Ja, je bent wettelijk verplicht om je te kunnen identificeren. Voor het betreden van een evenement kan de beveiliging vragen om een identiteitsbewijs, zodat gecontroleerd kan worden of de naam overeenkomt met het gepersonaliseerde ticket.

Houd er rekening mee dat een kopie van het identiteitsbewijs ongeldig is. De toegang tot het evenement kan geweigerd worden indien er een andere naam op het ticket staat. De waarde van het ticket zal dan niet terugbetaald worden.

In het geval dat je nog andere vragen hebt wat betreft de tickets, kan je contact opnemen met de klantenservice van PayLogic via customerservice@paylogic.nl.

Ik moet het naam van de ticket veranderen, wat kan ik doen?

Het is mogelijk om de naam die op het ticket staat te veranderen (omdat je iemand anders wil uitnodigen voor het evenement). Houd er rekening mee dat er per ticket een fee van €1,90 gevraagd wordt. Om deze reden is het belangrijk dat je jouw gegevens de eerste keer correct invoert. Met behulp van deze link kun je de naam die op het ticket staat veranderen:

personalize.paylogic.com/ticket-transfer